Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na webovej stránke obce Ráztočno

Upútavky na oznamy

Obec Ráztočno  Obecný úrad, Morovnianska 464/1 972 31 Ráztočno Obec Ráztočno v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Ráztočno z dôvodu  hodného osobitného zreteľa Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmet prenájmu: — nehnuteľnosť - pozemok parc. reg. C-KN č. 1/6 - zastavaná ploch ... ...

 
... ...

 
Výzva na predkladanie žiadostí: 9. jún 2016 až 6. júl 2016 Účel a forma Na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu. Príspevok Do výšky 30 % o ... ...

 
Zriaďovateľ obec Ráztočno v súlade s § 1 ods. 3  Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z. o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vykonáva a zverejňuje výzvu ... ...

 
Vážení občania, spaľovanie suchého lístia, konárov a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti je zakázané. Tento zákaz upravujú tieto zákony:  - Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,  - Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,  - Zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov. Za porušenie zákona môže fyzická osoba dostať pokutu 331 € v ... ...

 
Jar sa opäť hlási. Príroda sa prebúdza a všetkých to láka najmä do lesa a do záhradiek. Jar je však obdobie, kedy vzniká najviac požiarov spôsobených činnosťou ľudí v prírode používaním otvoreného ohňa. Je to zakladanie malých ohníkov v lesnom prostredí, vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie odpadu a iných prírodných porastov.            Na území Slovenskej republiky v roku 2015 vzniklo 10 970 požiarov, ktoré spôsobili škodu za vyše 41,3 mil. €. ... ...

 
Vážení občania! Spoločnosť SPP rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov. Okrem frekventovane využívaných online formulárov pre podanie žiadosti o pripojenie, žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosti o montáž meradla, nám do ponuky elektronických formulárov pribudli tieto: Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (PZ): Formulár je určen ... ...

 

Babinec - kultúrny dom - 15.05.2016

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 21

Stavanie mája - 30.04.2016

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Momika Rendeková

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Momika Rendeková

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Momika Rendeková

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Momika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 45

Detský karneval - február 2016

Detský karneval

Detský karneval
Autor: Monika Rendeková

Detský karneval

Detský karneval
Autor: Monika Rendeková

Detský karneval

Detský karneval
Autor: Monika Rendeková

Detský karneval

Detský karneval
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
 

dnes je: 28.5.2016

meniny má: Viliam

webygroup

Úvodná stránka