Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na webovej stránke obce Ráztočno

Upútavky na oznamy

... ...

 
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho pojednávania - navrhovateľ : Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, adresa : 921 80 Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834  podal dňa  23.05.2016  na tunajšom stavebnom úrade návrh na vyvlastnenie nasledovných častí pozemkov : v katastrálnom území Ráztočno a v katastrálnom území Jalovec. ... ...

 
 Verejná  vyhláška č. 2/2016 - O Z N Á M E N I E o začatí vodoprávneho konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. Dňa 02.06. 2016 podal investor vodnej stavby  Ján Fajka, ...... 972 31, Ráztočno,
na Obec Ráztočno, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad žiadosť o povolenie podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorší ... ...

 
Výzva na predkladanie žiadostí: 9. jún 2016 až 6. júl 2016 Účel a forma Na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu. Príspevok Do výšky 30 % o ... ...

 

MDD - 29.05.2016 na futbalovom ihrisku

Deň detí

Deň detí
Autor: Monika Rendeková

Deň detí

Deň detí
Autor: Monika Rendeková

Deň detí

Deň detí
Autor: Monika Rendeková

Deň detí

Deň detí
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 51

Vysvätenie Sochy na stĺpe Panna Mária Immaculata - 29.05.2016

Vysvätenie Sochy na stĺpe Panna Mária Immaculata

Vysvätenie Sochy na stĺpe Panna Mária Immaculata
Autor: Monika Rendeková

Vysvätenie Sochy na stĺpe Panna Mária Immaculata

Vysvätenie Sochy na stĺpe Panna Mária Immaculata
Autor: Monika Rendeková

Vysvätenie Sochy na stĺpe Panna Mária Immaculata

Vysvätenie Sochy na stĺpe Panna Mária Immaculata
Autor: Monika Rendeková

Vysvätenie Sochy na stĺpe Panna Mária Immaculata

Vysvätenie Sochy na stĺpe Panna Mária Immaculata
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 15

Babinec - kultúrny dom - 15.05.2016

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 21

Stavanie mája - 30.04.2016

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Momika Rendeková

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Momika Rendeková

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Momika Rendeková

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Momika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 45

dnes je: 26.6.2016

meniny má: Adriána

webygroup

Úvodná stránka