Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na webovej stránke obce Ráztočno

Aktuálne oznamy

OznamVytlačiť
 

V rámci prevencie pred zaburiňovaním pozemkov Obec Ráztočno v zastúpení starostom obce, týmto upozorňuje vlastníkov – nájomcov, užívateľov poľnohosp. i nepoľnohospodarskych pozemkov na povinnosť dodržania ustanovení § 1, § 2 a § 3 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona č. 219/2008 Z.z., z.č. 57/2013 Z.z., ustanovenie § 3 ods 1 zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zároveň aj realizáciu opatrení proti rozšíreniu burín a na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.


 
 

Materiály k zasadnutiu obecného zastupiteľstva - 28.06.2017Vytlačiť
 

STAROSTA OBCE RÁZTOČNO
Ivan Škrteľ

_______________________________________________________________
Obecný úrad, Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

OZ N A M

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

z v o l á v a

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ráztočno,

ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2017 (streda) o 17.00 hod.
    v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ráztočne.

 

Návrh programu :

1. Otvorenie a schválenie programu.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisu.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Kontrola plnenia uznesení.

5. Prejednanie Záverečného účtu obce Ráztočno a Rozpočtového opatrenia za rok 2016.

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Ráztočno a Rozpočtovému opatreniu za rok 2016.

7. Návrh Dodatku č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Ráztočno č. 3/2011 – Štatút obce Ráztočno.

8. Návrh Dodatku č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Ráztočno č. 4/2011 o výške príspevkov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Ráztočno.

9. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2017.

10. Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017.

11. Správa starostu obce o činnosti a dianí v obci od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.

12. Rôzne.

13. Diskusia.

14. Záver.

                                                                                 Ivan Škrteľ, v.r.
                                                                                  starosta obce

  


 
 

Deň detí - 03.06.2017

Deň detí - 03.06.2017

Deň detí - 03.06.2017
Autor: Monika Rendeková

Deň detí - 03.06.2017

Deň detí - 03.06.2017
Autor: Monika Rendeková

Deň detí - 03.06.2017

Deň detí - 03.06.2017
Autor: Monika Rendeková

Deň detí - 03.06.2017

Deň detí - 03.06.2017
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 70

Deň matiek - 14.05.2017 v kultúrnom dome

Deň matiek

Deň matiek
Autor: Monika Rendeková

Deň matiek

Deň matiek
Autor: Monika Rendeková

Deň matiek

Deň matiek
Autor: Monika Rendeková

Deň matiek

Deň matiek
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 23

Kladenie vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny - 08.05.2017

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia
Autor: Monika Rendeková

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia
Autor: Monika Rendeková

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia
Autor: Monika Rendeková

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia

Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 20

Stavanie mája - 01.05.2017

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Monika Rendeková

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Monika Rendeková

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Monika Rendeková

Stavanie mája

Stavanie mája
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 59

Babinec - 23.04.2017

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková

Babinec

Babinec
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 50

Pálenie Moreny - 09.04.2017

Pálenie Moreny

Pálenie Moreny
Autor: Monika Rendeková

Pálenie Moreny

Pálenie Moreny
Autor: Monika Rendeková

Pálenie Moreny

Pálenie Moreny
Autor: Monika Rendeková

Pálenie Moreny

Pálenie Moreny
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 55

dnes je: 29.6.2017

meniny má: Peter a Pavol, Petra

webygroup

Úvodná stránka