Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na webovej stránke obce Ráztočno

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva + materiály

                                                                                            O Z N A M

                                                                Starosta obce   R á z t o č n o, Ivan  Škrteľ

                                          Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

 V  súlade s ust. §-u 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v prlatnom  znení  z v o l á v a  20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ráztočno, ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2017 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ráztočne.

Návrh programu :

    1.  Otvorenie a schválenie programu.

    2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisu.

    3.  Voľba návrhovej komisie.

    4.  Kontrola plnenia uznesení OZ v Ráztočne, prijatých na posledných zasadnutiach OZ.

    5.  Vyhodnotenie plnenia a čerpania Rozpočtu obce Ráztočno za rok 2016.

    6.  Návrh VZN č. 1/2017 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci.

    7.  Návrh VZN č. 2/ 2017 – o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce.

    8.  Návrh VZN č. 3/2017 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
         školskej dochádzky v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Ráztočno.

    9.  Návrh VZN č. 4/2017 – zrušovacie.

  10.  Návrh požiarneho poriadku obce.

  11.  Návrh kúpnej zmluvy – odkúpenie majetku pre obec.

  12.  Správa HK obce o kontrolnej činnosti v roku 2016.

  13.  Návrh – Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ráztočne pre rok 2017.

  14.  Návrh – Časový a finančný plán kultúrnych a športových podujatí obce na rok 2017.

  15.  Správa starostu obce o činnosti a dianí v obci.

  16.  Rôzne
  17.  Diskusia

  18.  Záver, ukončenie.

                                                                                                                         Ivan ŠKRTEĽ, v.r.
                                                                                                                            starosta obce

Zverejnené 08.02.2017 Dovodova sprava k Navrhu VZN c. 1 - 2017.pdf Dovodova sprava k Navrhu VZN c. 1 - 2017.pdf (269.3 kB)
Zverejnené 08.02.2017 Návrh vzn 1-2017 na pripomienky.pdf Návrh vzn 1-2017 na pripomienky.pdf (431.8 kB)
Zverejnené 08.02.2017 Dovodova sprava k VZN c. 2-2017.pdf Dovodova sprava k VZN c. 2-2017.pdf (197.1 kB)
Zverejnené 08.02.2017 Navrh VZN c. 2-2017 - pripomienky.pdf Navrh VZN c. 2-2017 - pripomienky.pdf (433.6 kB)
Zverejnené 08.02.2017 Dovodova sprava k Navrhu VZN c. 3-2017.pdf Dovodova sprava k Navrhu VZN c. 3-2017.pdf (270.2 kB)
Zverejnené 08.02.2017 Navrh VZN 3-2017 na pripomienky.pdf Navrh VZN 3-2017 na pripomienky.pdf (434.5 kB)
Zverejnené 08.02.2017 Dovodova sprava k Navrhu VZN c. 4-2017.pdf Dovodova sprava k Navrhu VZN c. 4-2017.pdf (273 kB)
Zverejnené 08.02.2017 Navrh VZN 4-2017 na pripomienky.pdf Navrh VZN 4-2017 na pripomienky.pdf (433.6 kB)
Zverejnené 17.02.2017 Navrh - Poziarny poriadok obce Raztocno.pdf Navrh - Poziarny poriadok obce Raztocno.pdf (784.6 kB)

Detský karneval - 11.02.2017

Detský karneval - 11.02.2017

Detský karneval - 11.02.2017
Autor: Monika Rendeková

Detský karneval - 11.02.2017

Detský karneval - 11.02.2017
Autor: Monika Rendeková

Detský karneval - 11.02.2017

Detský karneval - 11.02.2017
Autor: Monika Rendeková

Detský karneval - 11.02.2017

Detský karneval - 11.02.2017
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 50

Ráztočniansky ples - 28.01.2017

Ráztočiansky ples - výzdoba 28.01.2017

Ráztočiansky ples - výzdoba 28.01.2017
Autor: Monika Rendeková

Ráztočiansky ples - výzdoba 28.01.2017

Ráztočiansky ples - výzdoba 28.01.2017
Autor: Monika Rendeková

Ráztočiansky ples - výzdoba 28.01.2017

Ráztočiansky ples - výzdoba 28.01.2017
Autor: Monika Rendeková

Ráztočiansky ples - výzdoba 28.01.2017

Ráztočiansky ples - výzdoba 28.01.2017
Autor: Monika Rendeková


 
 

 
Položky 1-4 z 6

dnes je: 20.2.2017

meniny má: Lívia

webygroup

Úvodná stránka