Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese PrievidzaVytlačiť
 

  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými            ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

                                  V y h l a s u j e

       Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

             v územnom obvode okresu Prievidza,

         od 15. 06. 2018 o 06:00hod  - do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u j e  najmä:

- zakladať a udržiavať ohne,

- používať otvorený oheň,

- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í  najmä :

zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,

udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :

urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,

vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,

prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg.

                                                                                pplk. Ing. Stanislav Kmeť v. r.

                                                                          riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Prievidzi

 

 

 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energieVytlačiť
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení,  oznamujeme, že

                v termíne  od: 28. 06. 2018  08:00      do  28. 06. 2018  15:00hod
                                   od: 11.07.2018    08:30      do: 11.07.2018     14:30hod.


bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská
distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v  obci Ráztočno uvedené v prílohe tohto listu.


 


 
 

Kalendár zvozu odpaduVytlačiť
 

kalendár zvozu odpadu


 
 

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

webygroup

Úvodná stránka